This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18525)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2007-10-18 14:43:50 Grindeks, AS 1 EN JSC Grindeks Fund for the Support of Science and Education awards scholarships to the students of natural sciences
2007-10-18 14:42:47 Grindeks, AS 1 LV Pasniedz AS Grindeks fonda Zinātnes un izglītības atbalstam stipendijas dabaszinātņu studentiem
2007-10-18 13:31:14 Latvijas Krājbanka, AS 1 LV AS ''Latvijas Krājbanka" mēneša bilances pārskata dati uz 30.09.2007.g.
2007-10-16 12:15:53 GE Money Bank, AS 1 LV Notikusi AS "Baltic Trust Bank" ārkārtas akcionāru sapulce
2007-10-16 10:16:48 DnB NORD Banka, AS (Latvija) 1 LV DnB NORD Bankas saīsināts mēneša bilances pārskats
2007-10-15 18:18:47 Akciju komercbanka ''Baltikums'', AS 1 EN Coupon payment on AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” notes (ISIN code: LV0000800324)
2007-10-15 18:16:49 Akciju komercbanka ''Baltikums'', AS 1 LV Par kupona procentu izmaksu AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” obligācijām (finanšu instrumentu ISIN kods: LV0000800324)
2007-10-15 15:34:44 Latvijas Krājbanka, AS 1 LV AS “Latvijas Krājbanka” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2007-10-12 14:16:26 Grobiņa, AS 1 LV Paziņojums par vadību
2007-10-12 10:29:55 Kurzemes atslēga 1, AS 1 LV Paziņojums par līdzdalības iegūšanu
2007-10-12 07:55:59 Rīgas raugs, AS 1 EN Decisions of Extraordinary General Meeting of shareholders of JSC "Rīgas Raugs"
2007-10-12 07:53:56 Rīgas raugs, AS 1 LV AS "Rīgas Raugs" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2007-10-11 16:09:34 PrivatBank, AS 1 EN On changes to the Council of AS “PrivatBank”
2007-10-11 16:07:36 PrivatBank, AS 1 EN Par izmaiņām AS “PrivatBank” padomes sastāvā
2007-10-10 14:05:00 Ventspils nafta, AS 1 LV SIA Ventspils nafta termināls pārkrāvis jau vairāk nekā 10 miljonus tonnu naftas un naftas produktu
2007-10-10 13:44:24 Reverta, AS (iepriekšējais nosaukums - Parex banka, AS) 1 EN Parex banka and KPMG complete review of strategic options – see strong growth potential for bank, which PLANS TO REMAIN INDEPENDENT
2007-10-10 13:44:08 Reverta, AS (iepriekšējais nosaukums - Parex banka, AS) 1 LV Parex banka un KPMG izvērtē bankas tālākās attīstības iespējas, saskata lielas izaugsmes iespējas un nolemj, ka Banka paliks neatkarīga
2007-10-10 13:17:50 Grindeks, AS 1 EN JSC „Grindeks” signs a notice of intention about cooperation with Byelorussian pharmaceutical manufacturer
2007-10-10 13:16:57 Grindeks, AS 1 LV AS „Grindeks” paraksta nodomu protokolu par sadarbību ar Baltkrievijas zāļu ražotāju
2007-10-10 12:39:10 Latvijas Hipotēku un zemes banka, VAS 1 LV Bilances dati uz 01.10.2007