This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22696)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-03-01 17:40:16 Indexo, IPAS 1 EN Notification on convocation of Annual Meeting of Shareholders of IPAS “Indexo”
2024-03-01 17:40:05 Indexo, IPAS 1 LV Paziņojums par IPAS “Indexo” kārtējo akcionāru sapulces sasaukšanu
2024-03-01 16:35:36 Storent Holdings, SIA 1 EN Storent Holding invites to join webinar about its public bond offering
2024-03-01 16:34:55 Storent Holdings, SIA 1 LV Storent Holding aicina piedalīties vebinārā par obligāciju publisko piedāvājumu
2024-03-01 16:33:39 Latvenergo, AS 1 EN Decisions of the Shareholder's Meeting of Latvenergo AS
2024-03-01 16:33:32 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi
2024-03-01 16:01:24 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC “Latvijas Gāze”: Unaudited financial results of JSC “Latvijas Gāze” for 2023
2024-03-01 16:00:55 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” nerevidētie finanšu rezultāti par 2023. gadu
2024-03-01 13:30:19 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Noslēgts līgums par nacionālā interešu objekta – Latvijas energosistēmas galvenā dispečeru vadības un datu centra izbūvi
2024-03-01 13:29:57 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN A contract has been concluded for the construction of the main Dispatch Control and Data Centre for the Latvian power system, an object of national interest
2024-03-01 09:44:53 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup 2023. gada 4. ceturkšņa un 12 mēnešu vebināra ieraksts
2024-03-01 09:44:45 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Recording of the Q4 and 12 months 2023 investor webinar
2024-02-29 19:59:59 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN Information on a significant transaction with a related party
2024-02-29 19:58:31 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
2024-02-29 19:06:29 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group Holding announces unaudited financial results for 2023
2024-02-29 19:04:59 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group Holding paziņo neauditētos 2023. gada finanšu rezultātus
2024-02-29 18:45:43 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group Holding reports on the initiative of a creditor to waive the repayment term of the existing loan
2024-02-29 18:44:38 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group Holding paziņo par kreditora iniciatīvu pārcelt atmaksas termiņu esošam aizdevuma līgumam
2024-02-29 16:21:31 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023.gada 31.decembrī
2024-02-29 16:21:19 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum unaudited interim condensed report for the twelve months period ending 31 December 2023